EU

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu Automatyzację procesu produkcji, poprawę jakości produktów oraz poprawę efektywności energetycznej
w zakładzie rozbioru drobiu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: wprowadzenie innowacyjnych procesów i technologii.

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. wyposażenie zakładu mająca na celu zakup nowoczesnych maszyn do przetwórstwa mięsa w zakładzie rozbioru drobiu
P.H.P.U IMEX MAREK – SALA sp. z o.o.
wprowadzających innowacyjne procesy produkcyjne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania wsparcie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, obrotu nimi i ich rozwój
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: Wprowadzenie innowacyjnych procesów produkcji.